ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από το ονοματεπώνυμό σας, την διεύθυνση αποστολής και του τηλεφώνου, δεν αποθηκεύονται από εμάς.

Για τους τραπεζικούς λογαριασμούς χρησιμοποιείται η εφαρμογή των ασφαλών πληρωμών της τράπεζας. Για απώλειες δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζα που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή.

Μενού